درباره ما

IBR چیست؟

IBR یک پروژه غیرانتفاعی ست که شرکتها را در راستای اتخاذ اقدامات مسئولانه تشویق و حمایت میکند. بمنظور درک ریسک های مرتبط در ایران، IBR مشارکت پویایی با شرکتها، دولتها و سایر ذینفعان داشته و بدنبال افزایش و بسط راهکارهای عملی و موثر برای مواجهه با چالشهای برشمرده است . ما سرمایه گذاری در ایران را نه تشویق و نه تقبیح میکنیم. ما تنها درصدد تسهیل اعمال استانداردهای کسب و کار مسئولانه هستیم.

IBR چیست؟

IBR با شرکتها، دولتها و سایر ذینفعان در راستای پرورش و تقویت کسب و کار مسئولانه در ایران مشارکت میکند.

تدارک تخصص بسیار بالا در زمینه شرایط کسب و کار در ایران و مسائل مرتبط با انجام مسئولانه کسب و کار در ایران. ارتباط با ذینفعان از طریق مباحثات مختلف و اشتراک مثالهای عملی کاربردی در راستای جلوگیری از پدیدآمدن اثرات مخرب بر مردم و محیط زیست.
تهیه راهنمایی ها در موضوعات مشخص و استراتژی هایی که شرکتها میتوانند جهت جلوگیری از ورود به اثرات مخرب پیش گفته اتخاذ کنند.
IBR منابع آنلاین خود را از طریق وبسایت IBR ارائه میکند، همچنین امکان مشارکت های موثر از طریق نشست های یک یا چند جانبه وجود دارد.

IBR منابع آنلاین را از طریق وب سایت IBR ارائه می دهد و همچنین فرصت های مشارکت همکاری را از طریق انواع مختلف انجمن های تک و چندگانه ارائه می دهد.

 

منابع آنلاین IBR

منابع آنلاین IBR که به دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس هستند، شامل پژوهشنامه ها، ویدئوها، و اینفوگرافیک هایی هستند که حاوی اطلاعات مهم در رابطه با کسب و کار مسئولانه در ایران هستند و همچنین اخبار و تازه ها که اخبار معتبرمرتبط با تجارت و سرمایه گذاری در ایران را بروز رسانی میکند. IBR همچنین مثالهای عملی را ارائه میدهد که از تجارب شرکتهای مختلف از سراسر دنیا در فضاهای چالش برانگیز بدست آمده اند، تا میزان انطباق پذیری و قابل اعمال بودن این استراتژی ها را در ایران ارزیابی کند. این منابع به شرکتها و دولتها کمک میکنند که انتظارات سرمایه گذاران، جوامع مدنی، افکار عمومی و سایر ذینفعان را در زمینه رفتار مسئولانه برآورده کنند.

 

مشارکت پویای IBR

مشارکت پویای IBR به شرکتها، دولتها، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان امکان حضور در جلساتی را میدهد که در آن ها میتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، گفتگو کنند و آموزشهای بیشتری را در زمینه چالشهای کسب و کار مسئولانه در ایران ببینند و نیز استراتژی های عملی و موثری را در راستای مواجهه با این چالشها بیاموزند.

 

این جلسات شامل این موارد میشوند:

 • جلسات آموزشی و اطلاع رسانی که به ذینفعان آموزشهای لازم را در مورد چالش های کسب و کار مسئولانه در ایران میدهد و این امکان را به آنها میدهد که ملاحظات و سوالات خود را با متخصصان این حوزه در میان بگذارند.
 • ورکشاپ های موضوعی که بیشتر متمرکز بر موضوعات مشخص در زمینه های معین است که امکان دسترسی به منابع IBR را در زمینه این موضوعات فراهم میکند.
 • گفتگوهای مرتبط با شیوه های عملی که چارچوبی را برای مباحثات انفرادی و یا جمعی فراهم میکند تا استراتژی ها و تجارب مرتبط با کسب و کار مسئولانه در فضاهای چالش برانگیز بررسی شوند و از این طریق استراتژی های عملی و موثر مختص ایران توسعه یابد.

 

IBR تا کنون شماری از جلسات آموزشی را برای شرکتها، انجمن های صنعتی، موسسات مالی و توسعه ای و نیز دولتها، در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ برپا کرده است.

رویکرد ما

غیرجانبدارانه

IBR سرمایه گذاری در ایران را نه تشویق و نه تقبیح میکند. ما تنها درصدد تسهیل اعمال استانداردهای کسب و کار مسئولانه هستیم.

دقیق

دانش تخصصی IBR در زمینه ایران بهمراه دهه ها تجربه در زمینه اعمال استانداردهای کسب و کار مسئولانه، بوسیله مطالعات عمیق وغیرجانبدارانه ما تقویت میشود.

عملی

IBR گامهای مشخصی را که شرکتها و دولتها میبایست در راستای پیاده سازی و حمایت از کسب و کار مسئولانه اتخاذ کنند، شناسایی و توصیه میکند.

IBR چیست؟

در حالیکه نظرات مختلفی پیرامون سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد، زمانیکه این سرمایه گذاری محقق میشود، توجه باید معطوف به تقویت استانداردهای کسب و کار مسئولانه باشد. این استانداردها موجب میشوند که شرکتها از ایجاد آثار منفی و مخرب بر مردم و محیط زیست جلوگیری کرده و بدینوسیله، منافعی که تجارت بوجود می آورد را در ایران بهبود بخشند.

استانداردهای کسب و کار مسئولانه از شرکتها میخواهد که سیاست گذاری متعهدانه ای را در سیستم مدیریتی خود تعبیه کنند که از این طریق بتوان آثار بالقوه منفی را کاهش داد یا از بروز آنها جلوگیری کرد.

شرکتهایی که به ایران وارد میشوند، متوجه این امر میشوند که خطر آثار منفی وجود دارد و آنها در فضایی مشغول به کسب و کار هستند که میتواند چالش های مهمی در زمینه کسب و کار مسئولانه پدید آورد. این چالش ها شامل موارد زیر میشود:

 1. انتخاب شرکای تجاری زمانیکه یافتن صاحبان اصلی شرکتها دشوار است و خطر تحریم ها را بهمراه دارد
 2. تضمین ایمنی کارگران جاییکه شرایط سلامت و ایمنی شغلی پایین تر از استانداردهای جهانی ست
 3. جلوگیری از کار کودک و کار اجباری
 4. جلوگیری از استثمار رقم بالای کارگران مهاجر
 5. تضمین امنیت آنلاین و حریم خصوصی کارکنان
 6. عدم ایجاد آلودگی هوا و تاثیر مخرب بر کمبود آب که هر دو در ایران در وضعیت بحرانی هستند
 7. جلوگیری از تبعیض در محیط کار بر مبنای جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت
 8. ایجاد بستر مناسب برای حل و فصل اختلافات در فضای کار زمانیکه اتحادیه های کارگری موجود نیستند

بدون داشتن استراتژی های مژثری که این چالشها را مورد توجه قرار دهند، شرکتها میتوانند درگیر این آثار منفی بر مردم و محیط زیست شوند. این اثرات تنها به جوامع صدمه نمیزند بلکه میتواند موجب ضربه های مالی، حقوقی و اعتباری به شرکتها شود.

هدف IBR جلوگیری از ایجاد این صدمات است که از این طریق میتوان همه را از مزایای سرمایه گذاری های تجاری بهره مند ساخت.

پیشینه ما

Established in 2016, the IBR project is a joint initiative of the London-based Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) and the New York-based Center for Human Rights in Iran (CHRI).

BHRRC brings its depth of experience with international standards on responsible business worldwide and CHRI brings its extensive knowledge and expertise on Iran.