تماس با ما

پروژه IBR شرکت ها، دولت ها، سرمایه گذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعانی که علاقه مند به کسب و کار مسئول در ایران هستند دعوت و تشویق می کند با اطلاعات بیشتر در info@ibrproject.org با ما تماس بگیرند.